consultoria empresas
consultor empresa 3493506555
Home Finançament Vendre empresa Invertir a Rumania Els nostres Consultors Contactar

Crear una empresa.

¿Vol posar en marxa una empresa ó negoci?

Te una idea i la vol transformar en Model de negoci?

En primer lloc hem de saber si nosaltres mateixos com a professionals tenim habilitats i competències per ser emprenedors.

Tenim “fusta” d’emprenedor?

Autoconeixement personal i professional.

Partint de la base que les circumstàncies personals influeixen en la trajectòria professional, el client adquirirà la capacitat d’apreciar els paralel.lismes entre les dues dimensions i, en definitiva, en quina mesura l’han afectat a ell. Al mateix temps se’l dotará dels criteris de valoració de la seva aportació al treball.

Identifiquem la nostra base per ser capaços d’assumir riscos i liderar el nostre propi projecte empresarial.

La capacitat d’assumir riscos, la motivació, la vocació de crear valor i de liderar equips i recursos, ha de ser contrastada objectivament mitjançant mètodes professionals que ens ajudin a verificar o no si els nostres desitjos i “intuicions” poden transformarse en realitat, i en tot cas, quines competències hem de desenvolupar per determinar que objectivament podem assumir el repte de ser emprenedors per implementar, desenvolupar i liderar el nostre propi projecte empresarial

Hem identificat el nostre model de Negoci?

En aquesta fase inicial hem de quantificar el mercat identificat i veure sota quina teconologia i quins procediments podem arribar-hi per donar-l’hi satisfaccció.
Per això i sota la metodologia de “Focus Partners” verifiquem i contrastem l’existència d’aquest mercat i com podem donar-l’hi satisfaccio. Així podem establir les partides del compte d’explotació i elaborar les projeccions necessàries per buscar finançament en les diferents borses d’inversió que existeixen en el sistema financer, tant espanyol com internacional.

Per aixo elaborem el Model Econòmic Financer MEF que és la eina fonamental per aproximar-nos als finançadors de projectes.

Una vegada elaborat el MEF passem a preparar l’expedient o Pla de Negoci explicant el perque i com dels diferents indicadors. Quota de Mercat, preus, costos, Marges, etc.

També oferim solucions com la búsqueda de socis en funció dels diferents perfils.
Soci capitalista, soci actiu, Business Angels, soci coneixedor de kow-how etc.

Serveis que oferim en aquesta etapa:

  1. - Valoració objectiva de les nostres competències com a emprenedors
  2. - Quantificació del mercat objectiu del nostre negoci
  3. - Validacio del nostre model de Negoci
  4. - Elaboració del Model Econòmic Financer
  5. - Elaboració del Pla de Negoci
  6. - Búsqeda de finançament
També l’hi pot interessar:
© Focus Partners, Via Augusta 158, 08006 - Barcelona