Guillem Recasens

Guillem Recasens, llicenciat en dret i advocat (UB87), Màster en Gestió i Comerç Internacional  per ESADE (92), Llicenciat en Humanitats (UOC98, Master en societat del la informació i el coneixement (UOC14).

Ha ocupat posicions directives en empreses multinacionals en àmbit jurídic i de RRHH. Fundador i soci de Recasens & Ros, col·labora amb Focus Partners com asociat  en tasques de reorientació i transició professional de directius, així com en plans col·lectius de outplacement i implementació de sistema de gestió per competències.

Desplaçat dalt de tot