Pau Forcada

Pau Forcada, economista i MBA per EADA, també te formació especialitzada mitjançant un màster amb finances corporatives
i un altre amb assessoria jurídica i fiscal.

 

Amb més de 15 anys assessorant empreses. Actualment
realitza funcions de consultoria, tant en format interim com externament a l’empresa, en les àrees de
finances corporatives i estratègia, donant suport a la propietat, a la direcció general i a la direcció financera.

Desplaçat dalt de tot