…i desprès dels ICO Covid?

...i desprès dels ICO Covid?

310 empreses han respost el nostre estudi sobre finançament ICO. Aquests són els resultats de l'estudi:

El 72 % de les empreses que han respost l’enquesta ha sol·licitat prèstecs ICO Covid. I d’aquestes, la gran majoria – fins al 82%- s’ha adherit a la novació o pròrroga del crèdit.

De les empreses amb prèstec ICO que han participat a l’estudi, un 60% admeten que necessitaran finançament per a la reactivació postCovid. Cal dir que del total d’empreses finançades per aquests prèstecs, el 37% preveuen problemes de liquidesa per a la seva devolució…**

La majoria (un 87%) d’empreses finançades pels prèsteccs ICO Covid del nostre estudi considera, tal com des de FOCUS hem sostingut des de l’inici, que els ICO els han permès millorar la qualitat del deute, passant deute de curt a llarg  termini.

Aquest estudi ens avala el coneixement del sector, i ens permet avançar en oferir uns serveis a mida per a qualsevol de les necessitats de finançament de l’empresa.

L’estudi ajuda a conèixer el perfil de les empreses que han respost i la disposició a sol·licitar una assessoria externa per a aconseguir finançament. En aquest cas, un dels factors que determinen que s’opti per una assessoria externa és que aquésta treballi amb fonts de  finançament tant bancari com no bancari, com és el cas de FOCUS.

Una nota simptomàtica del moment és la creença entre un 45% dels enquestats de que les entitats financeres podrien estar més tancades a concedir finançament a partir de les línies Covid, i un 22% ho consideren probable.

* Per això podem dir que a FOCUS estem preparats per ajudar en el finançament així com en cada moment del cicle empresarial.

Desplaçat dalt de tot