Banc de Negocis

Desde FOCUS oferim assesorament en processos de fusió, adquisició, compra-venda d’empreses, finances corporatives, cerca de socis, joint-venture i qualsevol tipus de reorganització  empresarial.

 

També podem donar suport  en activitats de market making, operacions de derivats financers i accions. I obtenir fons per a projectes a través de l’emissió i venda de valors de renda fixa i variable en els mercats de capitals.

 

Així mateix, podem acompanyar l’empresa en totes les fases d’ ampliar mercats, clients, captar inversors i nous distribuidors.

  • Experiència
  • Contactes
  • Normativa legal

Metodologia

  • Avaluació de necessitats i proposta d’alternatives
  • Acompanyament i recomanacions
  • Timing
“ Escoltar, preparar, aconseguir "

Altres serveis relacionats

Suport immobiliari i direcció comercial

Per a l'expansió en altres mercats, podem facilitar la identificació i selecció de partners i col·laboradors i assessorar en la inversió immobiliària i la seva gestió.

BME Growth i altres mercats

Assessorament a les PIMES per accedir a mercats de capitals com BME Growth, que pemet obtenir finançament, visibilitat i liquidesa. Al mateix temps, pot ser una alternativa de desinversió per al capital risc.

Parlem

info@focuspartners.es

"La teva cultura és la teva marca"

Desplaçat dalt de tot