Fondos de Inversión y deuda más asequibles para las PYMES:

Fons i deute més assequibles per a Pimes

Después de la crisis COVID-19, que ha puesto a prueba las Finanzas de empresas e
instituciones, las instituciones públicas, a través del ICO, pusieron a disposición de empresas y PYMES, más de 130.000 € para el tejido empresarial español, que de alguna forma han ayudado a la liquidez de nuestras empresas.

Nos encontramos pues, con balances más endeudados y con muchas empresas que necesitan de nuevos recursos para retomar su actividad empresarial.
Es en este marco que los “Fondos de deuda”, ó los fondos de “Private Equity”, son una solución. Se trata de recursos que ofrecidos por inversores no bancarios y que apuestan en aquellas empresas que, bien por sector, estrategia, u oportunidades pueden generar resultados satisfactorios. .

En el mundo, existen más de 28.000 Fondos de este tipo, y en España más de 2.000 ¿Por qué no contactar con uno de ellos?

En Focus, gracias a nuestra experiencia y relaciones, te acompañamos en todo el proceso, para que tu empresa pueda conseguir estos recursos, y si es posible también mejorar el balance.

Contacta con nosotros !

…i desprès dels ICO Covid?

...i desprès dels ICO Covid?

310 empreses han respost el nostre estudi sobre finançament ICO. Aquests són els resultats de l'estudi:

El 72 % de les empreses que han respost l’enquesta ha sol·licitat prèstecs ICO Covid. I d’aquestes, la gran majoria – fins al 82%- s’ha adherit a la novació o pròrroga del crèdit.

De les empreses amb prèstec ICO que han participat a l’estudi, un 60% admeten que necessitaran finançament per a la reactivació postCovid. Cal dir que del total d’empreses finançades per aquests prèstecs, el 37% preveuen problemes de liquidesa per a la seva devolució…**

La majoria (un 87%) d’empreses finançades pels prèsteccs ICO Covid del nostre estudi considera, tal com des de FOCUS hem sostingut des de l’inici, que els ICO els han permès millorar la qualitat del deute, passant deute de curt a llarg  termini.

Aquest estudi ens avala el coneixement del sector, i ens permet avançar en oferir uns serveis a mida per a qualsevol de les necessitats de finançament de l’empresa.

L’estudi ajuda a conèixer el perfil de les empreses que han respost i la disposició a sol·licitar una assessoria externa per a aconseguir finançament. En aquest cas, un dels factors que determinen que s’opti per una assessoria externa és que aquésta treballi amb fonts de  finançament tant bancari com no bancari, com és el cas de FOCUS.

Una nota simptomàtica del moment és la creença entre un 45% dels enquestats de que les entitats financeres podrien estar més tancades a concedir finançament a partir de les línies Covid, i un 22% ho consideren probable.

* Per això podem dir que a FOCUS estem preparats per ajudar en el finançament així com en cada moment del cicle empresarial.

Desplaçat dalt de tot